Blogy

Kategorie blogů:
Marketing | Politika | Feminismus | Vztahy

Konspirace jsou slovo, kterému různí lidé dávají různé významy. Nepopírám, že označit cokoliv konspirací je výhodné. Protože toto slovo má velmi negativní nádech. Obecně platí pro jednu partu, že kdo konspiruje je málo inteligentní dezolát a pro druhou partu platí, že kdo nekonspiruje je zabedněný idiot.
Posledních pár let se lidé z mého názorového spektra snaží upozorňovat na plíživé zavádění dvojích metrů. Příklady se objevovaly na okraji dění a my jsme se je snažili vyvádět na světlo. Dnes už to není nutné - příklady jsou všude a jsou dobře viditelné.
Přesně to se podařilo Jaroslavu Duškovi v nevinném rozhovoru s Čestmírem Strakatým. Jeho krátké vyjádření k rakovině rozbouřilo vody. Vyjádřil se a hercovy výroky odsoudil dokonce ministr zdravotnictví. Podle Duška si totiž lidé za zákeřné onemocnění mohou sami, protože si to vybrali. "Moje maminka zemřela na rakovinu, protože to byla její volba," prohlásil Dušek.
Na obrázku vidíte normální funkční rodinu. A taky je to rodina krále všech "populistů", Viktora Orbána. Když něco funguje a dělá to lidi šťastnými a spokojenými, je to populismus. A podle progresivistů je to špatně. Chápete to? Chtít klid, bezpečí a prosperitu je znakem kovaného populisty a to je samozřejmě silně extremistické.
Hlavní a stále se opakující argument pro válku na Ukrajině je ten, že Putin by jinak zabral celou Evropu. Ukrajina prý musí bojovat s Ruskem, protože jinak by se válka přelila k nám. Putin je prostě agresor a jako nějaký démon se chce rozpínat po celém světě. U mnoha lidí tento argument funguje. Proto souhlasí se zbrojením, s válkou a jsou připraveni i zchudnout a možná i umírat v jaderné válce. Hlavně že někdo zastaví Putina.
Viděla jsem elegantní postarší Francouzku, jak klečí a prosí policajty, aby nezasahovali proti vzbouřeným migrantům. Jistě měla pocit morální převahy nad těmi, kteří chtějí problémy řešit. Stejně jako matky, které odsuzují každého, kdo svému dítěti vlepí pohlavek, a samy nechají své děti růst jako dříví v lese.
Peníze jsou platidlem. Dostanete za ně zboží nebo službu a sami si rozhodujete, co si koupíte. V tomto ohledu nejsou peníze špatným ukazatelem. Kdo jich má hodně, něco dělá dobře. Má dobré zboží nebo dělá dobrou službu. Tak by to aspoň mělo fungovat v normální společnosti. Čím dál častěji ale pozorujeme, že hodně peněz mají i ti, kteří mají naopak špatné zboží a špatné služby. Jen proto, že říkají "správné" věci a vlichocují se "správným" lidem.
Média a naši politici se v nás snaží vyvolat dojem, že každý ukrajinský uprchlík uprchl z válečné vřavy s batůžkem minima zachráněných věcí. V médiích nám ukazují tanky, vojáky, rozbombardované domy. Snaží se v nás vyvolat dojem, jak celá země trpí a je naší povinností každého Ukrajince přijmout, starat se o něho a podělit se o to málo, co nám zbývá.
Stará přísloví dokládají prověřenou lidskou zkušenost. Jsou stále platná a my žijeme v době, kdy můžeme pozorovat enormní úsilí, které staré zkušenosti převrací na hlavu. Jak dlouho se to ještě bude dařit? Jak dlouho ještě bude pošlapáván rozum ve jménu falešného boje za rovnoprávnost a humanitu? Kdy se to zastaví?
Vždy, když se dav proti někomu nebo něčemu obrací, instinktivně se odpojím a stavím se na stranu těch, kteří trpí nenávistí davu. Měla jsem to tak vždy a nic s tím už nenadělám. Minimálně začnu pochybovat o správnosti davového chování.

Stránky

*Vyplněním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním. Údaje budou sloužit pouze k rozesílání newsletterů a nebudou poskytovány třetí straně. Svůj souhlas můžete vždy bezplatně odvolat.